Wmcz per 1-7-2020

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Deze verplicht huisartsenorganisaties die vanuit de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) zijn aangemerkt als instelling een cliëntenraad te hebben. Denk daarbij aan huisartsenposten, zorggroepen, grotere praktijken en gezondheidscentra – er moeten meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen.

InEen en de LHV hebben een stappenplan ontwikkeld om invulling te geven aan een cliëntenraad.