De PraktijkDiagnose – De PraktijkScan

De PraktijkDiagnose®™ is een diagnosetool met uitgebreide rapportage ten behoeve van praktijk optimalisatie. De PraktijkDiagnose®™ is opgesteld als sterk visueel rapport van de huidige praktijksituatie met daarbij conclusies en aanbevelingen van de opsteller op basis van de beschikbare gegevens.

Voor meer informatie neem contact op via chatvenster rechts onderaan deze pagina of via de contactpagina. Wij sturen u graag de folder toe en maken een berekening van de kosten voor uw praktijk.

Onderwerpen in deze rapportage kunnen onder andere zijn: (afhankelijk van gekozen modules)

Bedrijfsmatig
– Praktijkbeschrijving
– Zorgverzekeraars
– Populatie
Mensen & Motivatie
– Teamsamenstelling
– Praktijkorganisatie
– Cultuur & medewerkerstevredenheid
– Personeelszaken
Productie & Financieel
– Productie overzichten
– Financiële overzichten
– Gemiste declaraties
– Optimalisatie van declaraties

Conclusies & aanbevelingen nu en voor de toekomst!

U ontvangt het rapport, de bijlagen met daarin onder andere de patiënten overzichten  (optimalisatie declaraties ‘nog te declareren’) en de verrichtingen en productieoverzichten per medewerker.

Daarnaast ontvangt u alle visuals zodat u deze kan gebruiken voor bijvoorbeeld uw jaarverslag, website, NPA accreditatie of presentaties.

De opsteller van het rapport komt tijdens een presentatie aan betrokkenen toelichting geven op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Voor zorggroepen is er de mogelijkheid een samenvatting van alle praktijken in de vorm van een benchmark te ontvangen. Dit geeft belangrijke en nuttige spiegelinformatie welke gebruikt kan worden in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en het optimaliseren van de dienstverlening aan de aangesloten praktijken.