Inschrijven Opleiding / Evenement

Ja, ik ben abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom in aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Ja, ik word direct ook abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom ook in aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Selecteer hieronder het gewenste onderdeel (meerdere keuzes mogelijk)
Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Enkele module(s) (er wordt contact met u opgenomen)Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Alle modules Eindhoven start 18 september 2019Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Alle modules Eindhoven start 16 januari 2020Scholing WLZ in de praktijk - 13 november 2019 (Eindhoven)Praktisch PraktijkManagement Netwerkdag - 7 november 2019 (Eindhoven)Praktisch PraktijkManagement Netwerkdag - voorjaar 2020 (Eindhoven)Scholing introductie PraktijkManagement - najaar 2019(Eindhoven)Workshop Medicom Middagsessie - najaar 2019 (Eindhoven)Workshop Medicom Avondsessie - najaar 2019 (Eindhoven)Leergang Huisarts als Ondernemer - start september 2019 (Tilburg)

Persoonsgegevens

Voornaam (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Aanspreektitel (verplicht)
HeerMevrouw

Praktijk/Organisatie

Functie

Registratie adres

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht) plus toevoeging

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Factuuradres (indien afwijkend)

Straatnaam

Huisnummer plus toevoeging

Postcode

Woonplaats

Contact gegevens

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Telefoonnummer mobiel/alternatief

Overige vragen en/of opmerkingen