Inschrijven Opleiding / Evenement

Ja, ik ben abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom indien van toepassing aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Ja, ik word direct ook abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom indien van toepassing in aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Selecteer hieronder het gewenste onderdeel (meerdere keuzes mogelijk)
Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Enkele module(s) (er wordt contact met u opgenomen)Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Alle modules Eindhoven start 16 april 2020Scholing WLZ in de praktijk - voorjaar 2020 (Eindhoven)Praktisch PraktijkManagement Netwerkdag - voorjaar 2020 (Eindhoven)Scholing introductie PraktijkManagement - voorjaar 2020(Eindhoven)Workshop Medicom Middagsessie - voorjaar 2020 (Eindhoven)Workshop Medicom Avondsessie - voorjaar 2020 (Eindhoven)Leergang Huisarts als Ondernemer - start april 2020 (Tilburg)

Persoonsgegevens

Voornaam (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Aanspreektitel (verplicht)
HeerMevrouw

Praktijk/Organisatie

Functie

Registratie adres

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht) plus toevoeging

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Factuuradres (indien afwijkend)

Straatnaam

Huisnummer plus toevoeging

Postcode

Woonplaats

Contact gegevens

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Telefoonnummer mobiel/alternatief

Overige vragen en/of opmerkingen

Met het inschrijven geeft u akkoord op de algemene voorwaarden voor opleidingen en scholingen.

Algemene voorwaarden scholingen en evenementen

Het Eerstelijns ServicePunt is voor alle scholingen, netwerkdagen en kennissessies CRKBO geregistreerd. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Zo ook het Eerstelijns ServicePunt!