Inschrijven Opleiding / Evenement

Ja, ik ben abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom in aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Ja, ik word direct ook abonnee van het Eerstelijns ServicePunt en kom ook in aanmerking voor het gereduceerde abonnee-tarief.

Selecteer hieronder het gewenste onderdeel (meerdere keuzes mogelijk)
Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Enkele module(s) (er wordt contact met u opgenomen)Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Alle modules Eindhoven start 18 september 2019WLZ bijeenkomst - 8 mei 2019 (Eindhoven)WLZ bijeenkomst HOZL praktijken - 16 mei 2019 (Heerlen)WLZ bijeenkomst HOZL praktijken - 28 mei 2019 (Heerlen)PraktischPraktijkManagement Netwerkdag 16 april (Eindhoven)Scholing introductie PraktijkManagement 22 mei 2019(Eindhoven)Workshop Medicom Middagsessie 4 juni (Eindhoven)Workshop Medicom Avondsessie 4 juni (Eindhoven)Leergang Huisarts als Ondernemer start september (Tilburg)Opleiding Praktisch PraktijkManagement - Alle modules Regio Zutphen/Apeldoorn start najaar 2019 data ntb

Persoonsgegevens

Voornaam (verplicht)

Voorletter(s) (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Aanspreektitel (verplicht)
HeerMevrouw

Praktijk/Organisatie

Functie

Registratie adres

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht) plus toevoeging

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Factuuradres (indien afwijkend)

Straatnaam

Huisnummer plus toevoeging

Postcode

Woonplaats

Contact gegevens

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Telefoonnummer mobiel/alternatief

Overige vragen en/of opmerkingen