ProjectManagement

De ProjectManagementService

Professionele ondersteuning om uw project of programma tot een succes te maken

– van idee tot uitvoer –

Waarom ?
Wel de lusten niet de lasten van zorgvernieuwing en projecten?
Het Eerstelijns ServicePunt ondersteunt zorgverleners bij het formuleren van een missie/visie en het uitvoeren van projecten die zorg verbeteren en vernieuwen.
Wij geloven dat iedere betrokkene een eigen rol heeft in de uitvoer en implementatie van zorgvernieuwing en verbeterprojecten. Projectmanagement is een vak apart en kan het succes van een project maken of breken.
 
Wij zijn de tijdelijke en flexibele katalysator van uw idee! En indien de projectaanvraag subsidieerbaar is voor u ook nog kosteloos!

Ter ondersteuning en borging bieden wij onze expertise in de vorm van goed en gedegen projectmanagement. Van beschrijving tot evaluatie, het bijeenbrengen van betrokkenen, het uitwerken van plannen, acties en projectplannen en bijhouden van de planning. Indien gewenst en mogelijk inclusief subsidieaanvraag en verantwoording.

Onze kracht ligt in het organiseren van samenwerking en implementatie ten aanzien van zorgverbetering en zorgvernieuwing.

Welke thema’s of onderwerpen? Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

 SAMENWERKING

 • Missie- en visietrajecten gericht op samenwerking binnen 1e lijn en/of met de 0e en 2e lijn.

SUBSTITUTIE

 • Substitutieprojecten van 2e naar 1e en van 1e naar 0e lijn.

ZELFMANAGEMENT

 • E-health pilots.
 • Projecten ter stimulering van zelfmanagement bij chronische ziekten.

WIJKGERICHTE ZORG

 • Projecten die bijdragen aan de implementatie van uitvoeringsprogramma’s van convenanten.
 • Samenwerking tussen 0e, 1e en 2e lijn in het kader van (GGZ)jeugdzorg.
 • Ouderenzorg, palliatieve zorg, preventie, interventies op het terrein van leefstijl, bewegen en gezondheid.
 • Zorgontwikkeling van moeilijk bereikbare doelgroepen en anticipatie op de vermaatschappelijking van het zorg- en welzijnssysteem.

PERSOONSGERICHTE ZORG

Projecten die oplossingen bieden voor vragen, behoeften en ervaren knelpunten van patiënten binnen de eerstelijnszorg. Hierbij kan worden gedacht aan co-creaties en andere samenwerkingsvormen tussen zorgverlener en patiënt(verenigingen).

Meer weten?

Neem contact op met het projectburo van het Eerstelijns ServicePunt of vul onderstaand contactformulier in met uw vraag en wij nemen contact met u op.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht