Consultancy & ProjectManagement

De Consultancy & ProjectManagementService

Professionele ondersteuning om uw praktijkwijziging, overname, project of programma tot een succes te maken

– van idee tot uitvoer –

Waarom ?
Wel de lusten niet de lasten van zorgvernieuwing, projecten en praktijkwijzigingen?
Het Eerstelijns ServicePunt ondersteunt zorgverleners bij het formuleren van een missie/visie en het uitvoeren van projecten die zorg verbeteren en vernieuwen. Daarnaast bieden wij onze diensten aan op het gebied van het doorvoeren en begeleiden van praktijkwijzigingen. Van praktijkstart, overname, crisismanagement en begeleiding bij accreditatie of pre-audits.
Wij geloven dat iedere betrokkene een eigen rol heeft in de uitvoer en implementatie van zorgvernieuwing, verbeterprojecten en praktijkwijzigingen. Projectmanagement is een vak apart en kan het succes maken of breken. Onze consultants hebben de juiste expertise en een netwerk van extra experts.
 
Wij zijn de tijdelijke en flexibele katalysator van uw idee of plan.

Ter ondersteuning en borging bieden wij onze expertise in de vorm van goed en gedegen projectmanagement. Van beschrijving tot evaluatie, het bijeenbrengen van betrokkenen, het uitwerken van plannen, oppakken van benodigde acties, projectplannen en bijhouden van de planning. Indien gewenst en mogelijk inclusief subsidieaanvraag en verantwoording.

Welke thema’s of onderwerpen? Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

 SAMENWERKING

 • Missie- en visietrajecten gericht op samenwerking binnen 1e lijn en/of met de 0e en 2e lijn.
 • Samenwerkingsvraagstukken binnen de praktijk
 • Samenwerkingsvraagstukken met personen / partijen rondom de praktijk
 • Teamsituaties
 • Strategische oriëntatie en richtingsbepaling

PRAKTIJKWIJZGINGEN

 • PraktijkOverdracht starter begeleiding
 • PraktijkOverdracht stopper begeleiding
 • Praktijkbeindiging zonder opvolging
 • Praktijkstart vrije vestiging
 • Praktijkverhuizing
 • PraktijkAccreditatie

SUBSTITUTIE

 • Substitutieprojecten van 2e naar 1e en van 1e naar 0e lijn.

ZELFMANAGEMENT

 • E-health pilots.
 • Projecten ter stimulering van zelfmanagement bij chronische ziekten.

WIJKGERICHTE ZORG

 • Projecten die bijdragen aan de implementatie van uitvoeringsprogramma’s van convenanten.
 • Samenwerking tussen 0e, 1e en 2e lijn in het kader van (GGZ)jeugdzorg.
 • Ouderenzorg, palliatieve zorg, preventie, interventies op het terrein van leefstijl, bewegen en gezondheid.
 • Zorgontwikkeling van moeilijk bereikbare doelgroepen en anticipatie op de vermaatschappelijking van het zorg- en welzijnssysteem.

PERSOONSGERICHTE ZORG

Projecten die oplossingen bieden voor vragen, behoeften en ervaren knelpunten van patiënten binnen de eerstelijnszorg. Hierbij kan worden gedacht aan co-creaties en andere samenwerkingsvormen tussen zorgverlener en patiënt(verenigingen).

Meer weten?

Neem contact op met het projectburo van het Eerstelijns ServicePunt of vul onderstaand contactformulier in met uw vraag en wij nemen contact met u op.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht