PraktijkManagement

Praktisch PraktijkManagement

– wij begrijpen uw zorg –

Wat is praktijkmanagement

Het doel van de functie van praktijkmanager kan als volgt worden omschreven:

Het ondersteunen van de huisartsen op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau, zodat de huisarts en zorgverlenend personeel zich kan concentreren op zorginhoudelijke taken. Kortom, het ontlasten van de huisarts/praktijkhouder op het gebied van financiën, personeel, kwaliteit en organisatie algemeen. Daarnaast zorgt een praktijkmanager voor het faciliteren van samenwerking in de wijk.
De primaire rol van de praktijkmanager is het (mede) richting geven aan het beleid, alsmede beleid voorbereiden, uitvoeren en delegeren.
 Het gaat om niet medisch inhoudelijke taken.

Het Eerstelijns ServicePunt is opgericht om al deze zaken aan te bieden. In plaats van een ZZP praktijkmanager, of een praktijkmanager bij u in dienst, heeft u een heel team praktijkmanagers voor uw organisatie beschikbaar! Aangepast op uw praktijk en behoefte kan u ons inzetten.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Personeel
• Financiële praktijkvoering
• Interne organisatie
• Kwaliteit
• ICT
• Samenwerking in praktijk en wijk

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neemt u vooral contact op, we helpen u graag verder en kunnen op basis van uw vraag / behoefte ongetwijfeld een passend voorstel doen.

Enkele voorbeelden:

Volledige ontzorging
PraktijkManager in uw praktijk + volledige ondersteuning op afstand

10 urenkaart – voor een losse opdracht, u mag kiezen waarvoor.

DeclaratieService

Praktijkdoorlichtingen, scans en analyses
PraktijkDiagnose – een volledige doorlichting van uw praktijk
• PraktijkScan aan de hand van ons PraktijkManagementModel
• Productie- & Financiële analyse

Losse diensten / Services
• PraktijkVragenlijst zoals bijvoorbeeld CQI (patienttevredenheidsonderzoek tbv prestatie Service&Bereikbaarheid)
• GriepPrikService
• Extracties en 0-metingen
Versturen van post (inkoopvoordeel)

Wilt u een offerte aanvragen of gewoon even overleggen? Neemt dan contact met ons op via het chatvenster rechtsonder of door een bericht te sturen via de contactpagina.